I love You razglednica za izrezivanje.  Kod izrezivanja potrebno je rezati samo pune linije dok su isprekidane  linije samo za savijanje.

Izgled izrezane razglednice...

 

Slika koju treba isprintati i izrezati :